Digitális munkarendre vonatkozó szabályok


Írta:


Tájékoztató a digitális munkarendről.

Tisztelt Szülők,
Kedves toldys Diákok!

Mi, toldys tanulók, szülők és tanárok valamennyien soha nem tapasztalt helyzetben vagyunk. Olyan feladatot kell közösen megoldanunk, amihez hasonlóval sem találkozhattunk hosszabb-rövidebb közoktatásban eltöltött pályafutásunk alatt. Járatlan út, amin hétfőtől kezdve járunk, és csak egymást támogatva tudunk eredményesen együttműködni. Nevelőtestületünk, tanáraink minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy diákjaink a járvány ideje alatt is folytathassák tanulmányaikat és az idén nyáron érettségizők is felkészüljenek az érettségi vizsgákra.

Nyilván lesznek – különösen a következő napokban – problémák, nehézségek, de kölcsönös jószándékkal ezek a helyzetek is megoldhatók.

A tantermen kívüli digitális munkarend keretében a tanítás-tanulást a következőképpen szerveztük meg:

1. Március 19. csütörtöktől az eredeti órarend szerint folytatódik a tanítás.
2. A tanítási idő továbbra is minden tanítási nap 8.15—14.35-ig tart. 
3. Az iskolai ügyintézés kizárólag digitálisan, az iskola hivatalos e-mail címén, illetve tanítási időben telefonon folyik. A szülők az osztályfőnököket a szokásos módon, a többi tanárt a tanárok hivatalos (az iskolai honlapon feltüntetett e-mail címén) érhetik el. 
4. A digitális munkarend szervezése szempontjából három óratípust különböztetünk meg: 
- kontakt órák (amikor a tanárnak és a tanulóknak online kell lenniük és az órán olyan tevékenység folyik, mint a hagyományos órákon pl. tanári magyarázat, beszélgetés, tesztírás, stb.)
- konzultációs órák (amikor a tanulók a tananyaggal kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a tanárnak, aki egyidejűleg válaszol nekik – általában írásban)
- önálló tanulói tevékenység órák (amikor a tanuló elvégzi a tanár által kijelölt feladatot, amely igen változatos lehet: filmnézés, esszéírás, feladatok megoldása stb.) 
5. A tanítási időben azokban az időpontokban kell a tanulónak online lennie, amikor az órarend szerinti tanórára a tanár kontakt vagy konzultációs órát rendel el. Ezt a tanárnak az óra előtt legalább 24 órával írásban közölnie kell. Aki ezeken az órákon nincs jelen, azt a tanár hiányzóként rögzíti a KRÉTA felületen.
6. Az órák többsége várhatóan önálló tanulói tevékenység lesz. Ilyenkor a tanuló szabadon rendelkezhet az idejével, ugyanakkor a kapott feladatot időre el kell végeznie. Amennyiben ezt nem teszi, a tanár hiányzóként regisztrálja.
7. A szülő illetve a nagykorú tanuló a tanuló mulasztásáról az igazolást az osztályfőnök hivatalos (az iskolai honlapon feltüntetett) e-mail címére küldi, legkésőbb a mulasztást követő hét végéig. Felhívjuk a tanulók és szülők figyelmét, hogy ha a mulasztások miatt a tanuló valamely tantárgyból nem osztályozható, úgy a felsőbb évfolyamba lépéshez osztályozó vizsgát kell tennie, ennek hiányában évfolyamismétlésre kötelezhető.
8. A tanulók dolgát megkönnyítendő, a jövő hét folyamán fokozatosan áttérünk a Microsoft Teams felület használatára, ennek mikéntjéről az elkövetkező napokban küldünk részletes tájékoztatást.
9. Üzeneteket bármikor, bárki küldhet, de válaszadási kötelezettség csak a tanítási időn belül áll fenn. (Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint az üzeneteit is tanítási időben küldje el!)
10. A kisvizsgák idén elmaradnak, amelyik tantárgyból a tanulók már készülnek rá, ott ez egy olyan feladat lehet (önálló tanulói tevékenység), amit a tanóra keretében a tanár osztályozhat.
11. A digitális munkarend ideje alatt a tanárok személyesen csak indokolt esetben, igazgatói és szülői engedéllyel találkozhatnak a tanulókkal.
12. Az Oktatási Hivatal rengeteg digitális anyagot ajánl, ezek listája itt található.
13. Minden egyéb kérdésről (igazolás rendje, iskolai ügyintézés rendje, érettségire való felkészülés, a Microsoft Teams használata) a következő napokban tájékoztatni fogjuk a szülőket és tanulóinkat.

Kedves toldys tanulók!

Mindannyian ismerkedünk a lehetőségekkel, a feltételekkel, és küzdünk a kezdetben valószínűleg túlterhelt rendszerek akadozó működésével is. A helyzetre senki sem készülhetett, ezért működés közben kell elsajátítanunk azokat az eljárásokat, amelyek eredményre vezethetnek. Lehet, hogy valaki az elején nem tudja követni valamelyik tanórát és lemarad; forduljon bizalommal a tanárárhoz és osztálytársaihoz segítségért. Kérdéseiteket, észrevételeiteket és javaslataitokat osszátok meg tanáraitokkal, osztályfőnökeitekkel!

Kedves Szülők!

Számítunk az Önök támogatására és megértésére. Kérjük, hogy amiként eddig, úgy ezután is, a rendkívüli helyzetben támogassák tanulóinkat abban, hogy nyugodtan, stresszmentesen teljesíteni tudják a tanulmányaikat.

Kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat osszák meg az osztályfőnökkel, illetve az osztály szülői munkaközösségének elnökével!

Közreműködésüket köszönjük!

Budapest, 2020. 03. 19.

A Toldy Gimnázium iskolavezetése

Letölthető fájlok

Letölthető fájlok

kapcsolódó cikkek

kapcsolódó archív cikkek