OTP projekt ismertető


Írta:


2019 novemberében vett részt a 3. a az OTP Fáy András Alapítvány OK projektjében.

A projekt mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból nagyon hasznos volt. Ez nem egy szokványos osztályprogram, de egy különleges lehetőség, mivel ez a téma sokszor háttérbe szorul az oktatásban.

Megérkezésünk után két csoportra osztottak minket, két trénerrel, ez tette lehetővé a könnyebb és hatékonyabb csoportmunkát. A program összességében három órán át tartott, amelyet időben és tartalmilag is két részre osztottak fel. A projekt elején azt kérték tőlünk, hogy írjuk fel egy papírra a céljainkat és azt, hogy hogyan szeretnénk elérni azokat, illetve azokat az értékeket, amelyek fontosak számunkra. Mindenki ismeri azokat a tévhiteket és sztereotípiákat, amelyek arról szólnak, hogy a mostani, újabb generáció érdektelenebb és naivabb, de ezt megcáfolták az osztálytársak, akiknek nagyon nagy része a személyes, egyéni értékeket tartja a legfontosabbnak. Ezek után volt egy árverés, amely során értékeket vásárolhattunk, később pedig abba a helyzetbe beleilleszkedve, hogy a lakatlan szigetről csak egy értékkel térhetünk haza, ki kellett választanuk a megvásároltak közül a számunkra legfontosabbat. Ezen feladat során hármas csoportokra bontottak minket, így nemcsak ki kellett választanunk a számunkra legfontosabb értéket, hanem meg is kellett magyaráznunk a választásunk okát adott esetben. Az árverés során egy részletes képet kaptunk arról, hogy mind számunkra, mind mások számára melyek a fontos értékek, és megbecsülhettük azt, hogy mindezek „mennyit érnek” valójában. Mivel egy adott kerettel rendelkeztünk, amit saját, illetve a csoport belátása szerint szabadon felhasználhattunk. Aztán következett a szünet, ahol szendvicset is kaptunk, ekkor kipihenhettük a másfél órás program fáradalmait, és elmesélhettük társainknak a tapasztalatainkat az addigiakról.

Ezek után egy előadást láthattunk gazdasági témában, amely átfogóan és rendszerezve mutatta be a gazdaságot és annak szereplőit. Ebben főként az adókról volt szó, azoknak fajtáiról és a közöttük levő kapcsolatokról. Ez nemcsak gazdasági ismereteket adott pluszban, hanem könnyebbé is tette a rendszerezést, logikai kapcsolatok felépítését és az átláthatóság növelését. Ezután egy világítótorony építésével kapcsolatos projektfeladat következett, amely során 5-6 fős csoportokban cégekként dolgoztunk együtt. Mint később kiderült a különböző csoportok kis, közép és nagyvállalkozások voltak, különböző indulótőkével. A feladat során megvásárolható szívószálakból és egyéb alkatrészekből kellett világítótornyot építenünk, amelyek közül a legmagasabb, illetve a legköltséghatékonyabb győzött. Érdekes volt látni, hogy nem feltétlenül a legnagyobb indulótökével rendelkező csapat építette a leggazdaságosabb tornyot, mivel más feltételek is beleszóltak a torony építésébe (pl.gravitáció). Majd zárásként különböző dolgok és szolgáltatások árát kellett megtippelnünk, egészen különböző értékben és ár fekvésben.

Az oktatás típusa, ahogyan ez a program tanított, igazán kiemelkedő volt, mivel ez az előadás, amelyben részünk volt, interaktív volt, így a figyelem fenntartása is jóval könnyebbé tudott válni. A gazdasági alapismeretek megismerése és elsajátítása a mindennapokban megjelenő helyzetek kezelésében, illetve a hírek, tények, cikkek több oldalról való értékelésében, esetleges álhírek könnyebb észlelésében segítenek. Az ismeretek egy részét bár most szereztük meg, hasznosítani a jelenben és a jövőben egyaránt tudjuk. A program egyik nagy pozitívuma az évfolyamonként választható témák, illetve, hogy ezáltal ez egy több éves program, amely általános iskolától egészen a középiskola végéig fogadja a látogatókat, ingyenesen. A fent leírtak egyébként tükrözik az osztálytársaink véleményét is, akiktől kizárólag (összességében) pozitív visszajelzések érkeztek a programról. Az ideiglenes központ, ahol voltunk, a Budai Gimnázium, amely kissé szűkös volt és kevésbé alkalmas, de ezt nemsokára áthelyezik egy új, modern központba. Szerintünk több ilyenre lenne szükség (akár az oktatásba beépítve is), csak ajánlani tudjuk a többi osztály számára.