2020 / 2021

2021

május

május 25-ig;
Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák
május 13.
Elmaradt dolgozatok pótlása
május 19.
Országos mérés első idegen nyelvből (angol vagy német) a nyolcadik évfolyamosok számára
május 20.
Az iskolai tanulmányi versenyeken kiváló eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése
május 24.
Tanítási szünet (pünkösd)
május 26.
Országos mérés a 8. és a 10. évfolyam tanulói számára

június

június 2.
Nevelőtestületi értekezlet és osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet
június 3- június 10-ig;
Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgái
június 9- június 15-ig;
Hatosztályos írásbeli és szóbeli vizsgák
június 14- június 15-ig;
Osztályozókonferenciák
június 14- június 25-ig;
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 15.
Utolsó tanítási nap
június 17.
Tanévzáró ünnepély
június 18- június 19-ig;
Naplók, törzskönyvek ellenőrzése, leadása
június 22- június 24-ig;
Az új első osztályosok beírása
június 29.
Tanévzáró tantestületi értekezlet