Egyesületünk, alapítványaink


Írta:


Amint az iskolai évkönyvünkből is kiderül, gimnáziumunk működéséhez jelentős mértékben járulnak hozzá alapítványaink. Kérjük, ha tehetik, támogassák valamelyik alapítványunkat, amelyek adatai a cikkben olvashatók.

Toldy Ferenc Gimnázium Sport- és Kulturális Egyesület

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.

Adószám: 18521872-1-41

Szsz: 10101542-45342300-01004004


Kedves Szülők!

Miként az elmúlt esztendőkben, úgy a törvény idén is lehetőséget ad arra, hogy adójuk 1%-ának fölhasználásáról szabadon rendelkezzenek. Amint az iskolai évkönyvünkből is kiderül, gimnáziumunk működéséhez jelentős mértékben járulnak hozzá alapítványaink.

Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben támogatni kívánják iskolánkat, ajánlják föl adójuk 1%-át az intézmény egyik alapítványának.


Pro Gymnasio Toldy

adószám: 18092163-1-41

bankszámlaszám: 10100792-63274700-00000007

Az alapítvány célja a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium hagyományaihoz méltó oktatási környezet megőrzése és újrateremtése.


Toldy Ferenc Alapítvány

adószám: 19659822-1-41

bankszámlaszám: 10400126-21415306

Az Alapítvány nagymúltú iskolánk korszerű oktató-nevelő munkája feltételei biztosításához kíván hozzájárulni.


Földi Béla Alapítvány

adószám: 18009554-1-41

bankszámlaszám: 10102103-05157904-00000007

Az alapítvány célja: A gimnázium tizenegyedik évfolyamát befejező azon diákok eredményes munkájának elismerése, akik a tanulás, a testedzés (sport), továbbá valamilyen művészeti ág ismereteinek elsajátítása terén, valamint iskolájuk illetőleg tanulótársaik érdekében kifejtett cselekedeteikben a legkiemelkedőbb eredményt érték el. Az alapítvány anyagi támogatást nyújt arra, hogy az iskola legkiválóbb diákjai hazai és nemzetközi tanulmányi, sport- és művészeti versenyen vehessenek részt, amennyiben erre a célra az iskola költségvetésében nincsen fedezet.


Dr Mayer Zsolt Alapítvány

adószám: 18105588-1-41

bankszámlaszám: 11706016-20807562

Az alapítvány célja: A Toldy Ferenc Gimnázium tanulói közül biológia tantárgyból az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diák kiválasztása és támogatásban részesítése. Az anyagi és erkölcsi elismeréssel az alapítvány inspirálni kívánja az e tudományágban tehetséges és érdeklődő gyerekeket a továbbtanulásra; képességeinek, ismereteinek továbbfejlesztésére.


Jermy Tibor Alapítvány

adószám:18268551-1-41

bankszámlaszám:11701011-20001539

Az alapítvány célja: A gimnáziumban folyó természettudományos oktatás feltételeinek javítása,az egyes tudományterületeket ismertető és népszerűsítő programok támogatása. Különösen fontos feladatának tekinti a természettudományokban kiemelkedően teljesítő diákok segítését (pl.továbbképzés, kutatótábor), a tehetségek felkarolását, munkájuk anyagi és erkölcsi elismerését. Az alapítvány létrehozója: dr. Jermy Tibor nemzetközi hírű biológus, akadémikus, egykori toldys diák.


Az adományok felhasználásáról az alapítványok kuratóriumai döntenek, és az iskolai évkönyvben nyújtanak tájékoztatást.

Tanulóink és kollégáim nevében előre is köszönöm a támogatásukat!

Letölthető fájlok

Letölthető fájlok

címkék