Petri György diákkori verseiAz Alföld 2020. januári számában összeállítás jelent meg Petri György (1943-2000) költészetéről.

A folyóirat Portré-rovatában olvashatók az egykori toldys diák, Perl [Petri] György versei, melyek eredetileg a Toldy című iskolaújság 1960. évfolyamában jelentek meg: Súlytalan élet; Hódság 1943; Ovidius halála; Hideg ősz.  A korai Petri-verseket újra közlő Várady Szabolcs költő, a Petri-életmű kiadás szerkesztője visszaemlékezéseit, a diákköltő alkotásaira vonatkozó értelmezéseit is megosztja velünk. György Péter esztéta, egyetemi tanár (ELTE BTK) a Petri-paradigma elemzésére vállalkozott. A szerző tanulmányában – Az előtörténet című fejezetben – felvázolja a toldys gimnazista Petri szellemi horizontját, és méltatja alkotói teljesítményét.

György Péternek köszönhető Petri gimnazista korában született szövegeinek újrafelfedezése, a versek mellett egy Brechtről szóló szöveg, az – akkor magyarul még nem is olvasható – Arturo Uiból fordításrészlet és egy Camus-esszé. Petri hozzátartozóinak, egykori osztálytársainak, gimnáziumunk igazgatójának és e sorok írójának együttműködése eredményeként magánarchívumokból kerültek elő a már muzeálisnak tekinthető lapszámok, a Toldy című iskolaújság 1960. évfolyamának példányai.

Petri Hódság 1943 című versére diáktársa, barátja, Sztrókay Kálmán írt zenét. A kantátát 1963-ban a Bartók Konziban mutatták be. A gimnazista költőt Freisinger Ernő (1924-2003), iskolánk legendás magyartanára – a korai Petri-versek megjelenésekor az iskolaújság patrónus pedagógusa – támogatta.

Alföld, 2020. 1.

toldy_1960_1-2020-01-27-18-43.jpg

galéria megtekintése

Mellékletek

 

petri_hodsag_1943_sztrokay_kalman_koncert_1963-page-001-2020-01-27-18-43.jpg

Meghívó és műsor: Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola, Zeneszerzés-tanszaki házi hangverseny, 1963. április 2.galéria megtekintése