június 9-ig;

Kimeneti mérések: (8- és 10. évf. matematikai, szövegértési és term.tud., 8. évf. id. nyelv)

holnap

Tanítási szünet (pünkösd)

holnaptól  június 14-ig;

Vizsgaidőszak

június 2.

A nemzeti összetartozás napja

június 5- június 13-ig;

Hatosztályos írásbeli és szóbeli vizsgák

június 7- június 14-ig;

Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák

június 13- június 14-ig;

Osztályozókonferenciák

június 15.

Tanítás nélküli munkanap

június 16.

Tanévzáró ünnepély

június 19- június 30-ig;

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

június 20- június 21-ig;

Naplók, törzskönyvek ellenőrzése, leadása

június 21- június 23-ig;

Az új első osztályosok beírása (pontos időpont később)

június 28.

Tanévzáró tantestületi értekezlet

augusztus 21- augusztus 31-ig;

Vizsgaidőszak
Egyesületünk, alapítványaink

Egyesületünk, alapítványaink

2014. május 13.  | 

Amint az iskolai évkönyvünkből is kiderül, gimnáziumunk működéséhez jelentős mértékben járulnak hozzá alapítványaink. Kérjük, ha tehetik, támogassák valamelyik alapítványunkat, amelyek adatai a cikkben olvashatók.