2022 / 2023

2023

március

június 9-ig;
Kimeneti mérések: (8- és 10. évf. matematikai, szövegértési és term.tud., 8. évf. id. nyelv)

május

holnap
Tanítási szünet (pünkösd)
holnaptól  június 14-ig;
Vizsgaidőszak

június

június 2.
A nemzeti összetartozás napja
június 5- június 13-ig;
Hatosztályos írásbeli és szóbeli vizsgák
június 7- június 14-ig;
Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák
június 13- június 14-ig;
Osztályozókonferenciák
június 15.
Tanítás nélküli munkanap
június 16.
Tanévzáró ünnepély
június 19- június 30-ig;
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 20- június 21-ig;
Naplók, törzskönyvek ellenőrzése, leadása
június 21- június 23-ig;
Az új első osztályosok beírása (pontos időpont később)
június 28.
Tanévzáró tantestületi értekezlet

augusztus

augusztus 21- augusztus 31-ig;
Vizsgaidőszak