Iskolavezetés:

Porogi András

történelem

igazgató
a Toldy Ferenc Alapítvány kurátora, az iskolaszék tagja

Molnár Péter

mozgókép- és médiaismeret

történelem

igazgatóhelyettes
a dr. Mayer Zsolt Alapítvány elnöke
a Pro Gymnasio Toldy Alapítvény elnöke

Takács Zoltán

testnevelés

igazgatóhelyettes
gyermekvédelmi felelős
a Testnevelési Egyetem mentortanára

az 5.a osztályfőnöke


Tantestület:

dr. Balassa Bettina

matematika

a 3.b osztályfőnöke

Berkóné Erdős Judit

angol nyelv

az angol munkaközösség vezetője

a 6.b osztályfőnöke

Csikós Dániel

informatika

a 2.a osztályfőnöke

Deliné Szita Anna

német nyelv

a Közalkalmazotti Tanács elnöke

Dulin Krisztina

olasz nyelv

a Toldy Ferenc Alapítvány kurátora

Eck Júlia

dráma

magyar nyelv és irodalom

a művészeti munkaközösség vezetője, az iskolai Teátrum patrónusa

Földvári Miklós

német nyelv

az 1.a osztályfőnök-helyettese

Harsányi Tibor

biológia

földrajz

a természettudományi munkaközösség vezetője

az 1.b osztályfőnök-helyettese

Hobotné Molnár Erika

biológia

földrajz

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

a 2.b osztályfőnök-helyettese

dr. Kálmán András

erkölcstan

etika

történelem

a Közalkalmazotti Tanács tagja

Komárik Anna

erkölcstan

magyar nyelv és irodalom

a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője,
a Földi Béla Alapítvány kurátora

Lauf Lászlóné

biológia

földrajz

a 4.b osztályfőnök-helyettese

Makra Tamás

angol nyelv

az iskolai évkönyv szerkesztője

Nagy Klára

fizika

matematika

az 5.a osztályfőnök-helyettese

Nagyné Endrényi Flóra

matematika

a 4.a osztályfőnöke

Németh György

állampolgári ismeretek

történelem

a társadalomtudományi munkaközösség vezetője,
a História Kör patrónusa,
a Toldy Akadémia és a Toldy Filmklub szervezője,
a Tehetségportál szerkesztője

Novák Gábor

angol nyelv

jelenleg szabadságon van

Pataki Anikó

matematika

a matematika munkaközösség vezetője

a 4.b osztályfőnöke

Perger Zoltán

technika és tervezés

történelem

az iskolai honlap szerkesztője,
a Toldy Ferenc Alapítvány elnöke,
a Közalkalmazotti Tanács tagja

az 1.a osztályfőnöke

Ravasz-Gergely Mariann

testnevelés

a Testnevelési Egyetem mentortanára
jelenleg szabadságon van

Sáska Csilla

pszichológia

iskolapszichológus

Szabó Zsóka Piroska

kémia

a 6.a osztályfőnöke

Szarkowicz Judit

fizika

kémia

a 6.b osztályfőnök-helyettese

Szarvas Zsófia

testnevelés

a 6.a osztályfőnök-helyettese

Szász András

testnevelés

a 4.a osztályfőnök-helyettese

Takács Gergely

testnevelés

az 5.b osztályfőnök-helyettese

Tapodi Attila

ének-zene

az IDB patronáló tanára

az 5.b osztályfőnöke

Tóth Sarolta

angol nyelv

német nyelv

a második idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Varga Barnabás

latin nyelv

az iskola könyvtárosa