Dobó GáborPhD hallgató, avantgarde-kutató, a Kassák Múzeum munkatársa, 2006-ban érettségizett nálunk.

Dobó Gábor 2006-ban érettségizett a Toldyban. MA-diplomát az ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány szakán, illetve a Firenzei Egyetem Európai és amerikai nyelvek és kultúrák szakán szerzett 2011-ben. PhD-tanulmányait az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, a Firenzei Egyetemen és az Angers-i Egyetemen folytatta. Disszertációját A Dokumentum című lap és az európai avantgárd folyóiratok címen írja. Kutatási területe a magyar, az olasz és a francia avantgárd folyóiratok. 2014-től a Kassák Múzeum munkatársa.

A közönség nevet, az elnök komor arccal néz maga elé”: F.T. Marinetti előadása a Magyar Tudományos Akadémián, Helikon irodalomtudományi szemle, 2010/3, 438-446.

Quarant’anni d’avanguardia: quattro lettere inedite di Tristan Tzara e Lajos Kassák (Negyven év avantgárd: Kassák Lajos és Tristan Tzara négy kiadatlan levele) = Ioana Bot, Angela Tarantino (a cura di), Storia, identità e canoni letterari (Történelem, dentitás, irodalmi kánonok), Firenze University Press, Firenze, 77-90. - a 77. oldaltól olvasható.