A szolgálat szervezéseIskolánkban az iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) elsősorban a IX.-X.-XI. évfolyam számára szervezzük.

Természetesen XII. évfolyamba járók is vállalhatnak munkát, különösen, ha XI. évfolyam végéig nem teljesítették a szükséges 50 órát, de IX. évfolyam előtt végzett szolgálatot viszont nem fogadhatunk el.

Az érintett évfolyamokon az első szülői értekezleten kérjük a szülőket, hogy a Szolgálati Naplóban aláírásukkal járuljanak hozzá gyermekük adott évben végzett szolgálatához. A Naplót a koordináló pedagógus vezeti. A koordináló pedagógus az ötven órán belül legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tarthat.

A teljesítésekről a félévi értesítő készhezvételekor és az évvégi bizonyítványban kapnak összesítést a szülők és a diákok, valamint az elektronikus naplón keresztül év közben is tájékozódhatnak a ledolgozott órák számáról.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Jelentkezni az iskola honlapján közzétett munkákra lehet a regisztráció cím alatt. A fogadó szervezetek elérhetősége tájékoztatásul szerepel a honlapon. Kérjük, minden esetben az osztályfőnökön vagy az iskolai koordinátoron keresztül keressék a kapcsolatot a szervezetekkel!
Amennyiben a diákok vagy szüleik egyénileg szerveznek a közösségi szolgálathoz kapcsolódó tevékenységet, kérjük, előzetesen egyeztessenek az iskolai koordinátorral!

A törvények értelmében egészségügyi és szociális tevékenység esetében az iskola szerződést kell kössön az érintett fogadó szervezettel. A szerződéskötéssel kapcsolatban is keressék az iskolai koordinátort!

Az Iskolai Közösségi Szolgálat nem tartozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként. (Részletes szabályok a Házirend I. sz. mellékletében.)

A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot, csak közvetítő szervezet beiktatásával.

A tanulók tevékenysége nem lehet szakfeladat ellátása.

Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek.

Lehetőség van az iskolán belül is közösségi szolgálatot végezni. Olyan tevékenységek tartoznak az IKSZ körébe, amelyek nem a diákok által hagyományosan az iskola tagjaként végzett munkák. (Részletes szabályok a Házirend I. sz. mellékletében.)